Wednesday, August 17, 2011

Kata Pengorak Sela 3 (Sambungan)

Seterusnya sepanjang kata Adat Nan Diadatkan yang berbunyi:

Dapek nan kocek pado nan bosa,

Dapek nan bosa pada nan tuo,

Dapek nan tuo, pada nan sudah.

Tidak boleh diubahkan kepada “dapat yang kecil daripada yang tua, dapat yang tua daripada yang sudah” yang dapat dimengertikan “dapat budak-budak daripada orang yang telah tua umurnya, dapat orang tua umurnya daripada orang yang sudah meninggal dunia”. Jika begitu ia tidak boleh langsung dijadikan Adat (undang-undang). Pengertian kata Adat ini diadatkan berbunyi “dapek nan kocek”. Jadi siapa “nan kocek” itu? Jawabnya diadatkan kepada Lombago Adat yang berpangkat Ibu Bapak, dan dia menerimanya daripada “Nan Tuo” – iaitu daripada Dato’ Lombago yang berpangkat Tuo, dan yang Tuo ini mendapat daripada “Nan Sudah” (bukan Dato’ Lombago yang sudah meninggal dunia) tetapi pengertiannya diadatkan “menanpung nan dah diucoyo dipakai, nan dah dilukeh yo dilombagokan, nan dah dititek dek Undang, nan dah ditampung dek Lombago.” Itu yang diterimanya. Maka mengikut Adat Nan Bojonjang Naik Nan Botanggo Turun, ia bermakna “menerusi jalan yang wajib”. Maka kami bermohon kepada saudara dan saudari yang dihormati supaya tidak ada sebarang cacian kepada kata-kata zaman moden supaya senang difahami. Marilah kita berpedoman pada kehendak Adat Nan Diadatkan yang berbunyi “botompok bak kurap – bojonjang bak sawah, boumpuk masing-masing, umpuk kito dipoumpuk, umpuk orang jangan dipoumpuk”. Secara ringkas ini bermakna adat tertentu ini berjalan kuat kuasanya di dalam wilayah Adat Perpatih Naning, jadi bermakna ia diadatkan “umpuk orang Naning”.

Berikut akan dijelaskan lebih terperinci tentang kata-kata yang menyatakan “botompok bak kurap – bojonjang bak sawah, boumpuk masing-masing, umpuk kito dipoumpuk, umpuk orang jangan dipoumpuk”. Bersambung...

Wednesday, July 20, 2011

Kata Pengorak Sela 2 (Sambungan)

Diingatkan juga kepada semua Dato' Lombago Nan Bosokat (Lombago Adat dan Lombago Syarak) iaitu dalam Adat Nan Diadatkan, Adat Nan Istiadat, Adat Nan Teradat dan Adat Nan Resam, segala sebutan yang rangkai kata seperti "Kocek" tidak boleh disebut "kecil" dan unjok boghi tompek somondo kopado orang somondo" tidak boleh diubah "pemberian tempat semenda kepada orang semenda". Ini adalah sebab tiap-tiap satu patah ubah sebutannya, maka tidaklah dapat menepati maknanya yang sebenar mengikut Adat Nan Diadatkan.

(Penjelasan 1)

Ini adalah satu peringatan kepada seluruh Dato' Lomboga Nan Bosokat iaitu Lombago Adat dan Lombago Syarak tentang beberapa adat yang perlu mereka mengetahui serta faham akan sesuatu pekara yang ingin mereka jalankan disepanjang adat nan diadatkan di dalam wilayah Adat Perpatih Naning ini.

Berkenaan tentang Adat Perpatih pula, terdapat beberapa hukum-hukum adat yang direka oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang iaitu Adat Nan Sebenar Adat, Adat Nan Diadatkan, Adat Nan Istiadat dan Adat Nan Teradat. Adat Nan Resam adalah suatu adat yang ditambah di dalam Wilayah Adat Perpatih Naning, akan kami terangkan sedikit sebanyak tentang adat ini. Berikut adalah pengenalan lebih lanjut tentang adat-adat ini serta dimulai dengan satu lagi adat yang dipanggil Adat Nan Sebenar Adat:

Adat Nan Sebenar Adat

"Adat Nan Sebenar Adat" adalah adat yang merangkumi seluruh aspek kehidupan alam ini yang tidak boleh diubah sama sekali dan ini semua adalah sesuatu yang dikatakan sebagai Sunnahtullah seperti contoh: Kambing mengembek, Lembu mengembu dan sebagainya. Salah satu contoh yang boleh saya terangkan secara jelas tentang Adat Nan Sebenar Adat iaitu kematian, kematian adalah sesuatu Adat Nan Sebenar Adat kerana kita tidak boleh sama sekali lari daripada ajal yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t. melalui Qadak dan Qadarnya. Setiap makhluk Allah yang hidup, pasti akan mati dan tidak boleh kekal sama sekali. Di dalam Adat Nan Sebenar Adat juga ada diselikan pengerangan dari Al-Quran dan As-Sunnah daripada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pedoman untuk kita semua. Berikut adalah penjelasan daripada beberapa buku yang saya dapat bagi memberikan kefahaman yang lebih mendalam tentang "Adat Nan Sebenar Adat":

Adat ini merupakan suatu peraturan masyarakat yang wujud dengan berasaskan kenyataan-kenyataan alam semula jadi. Keadaan alam yang wujud itu telah memberi pengalaman dan pengajaran kepada manusia untuk membentuk diri, perlakuan dan jiwa bagi menjalani kehidupan sehari-hari. Setelah kedatangan Islam, adat ini disesuaikan pula dengan ajaran Islam dengan memasukkan garis-garis atau asas-asas Islam yang merangkumi sifat-sifat kemanusiaan, keadilan dan ketatasusilaan. (Sabariah Abdullah 2005: 9)

Adat Nan Sabana Adat, adalah ketentuan-ketentuan atau norma-norma Adat yang lahir karena adanya sabda tuhan didalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. serta hadis-hadisnya. Untuk strata ini berlaku apa yang telah disinggung diatas tadi yaitu: Tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan, dan berlaku diseluruh Alam Minangkabau serta rantuannya. Aturan-aturan itu dibuat dan disepakati berdasarkan syariat Agama Islam dan hukum alam yang nyata, dia tidak akan berobah atau dirobah oleh manusia, kecuali atas kehendak Tuhan Allah semata. (H. Julius DT. Malako Nan Putiah 2007: 11)

Adat Nan Diadatkan

Adat Nan Diadatkan adalah sesuatu adat yang kebanyakkannya merangkumi aspek kehidupan seharian serta kata-kata yang banyak menggunakan perbilangan atau dipanggil sebagai pepatah petitih dan ianya juga dijadikan satu Tambo atau kata hukum yang dijalankan di dalam sesebuah daerah tersebut. Kata-Kata ini juga adalah suatu kata-kata yang turun-temurun diperturunkan kepada orang-orang adat daripada zaman ke zaman seterusnya.

Adat Nan Diadatkan juga adalah suatu kata-kata adat yang tidak boleh diubah mengikut kata bahasa Melayu tetapi dengan menggunakan dialek yang dipertutur oleh orang-orang asal pada daerah tersebut. Selalunya Adat Nan Diadatkan adalah kata-kata muafakat segala Dato'-Dato' Adat di dalam mesyuarat mengikut pada apa yang sepakati di dalam Balai Adat itu sendiri. Berikut adalah penjelasan tentang Adat Nan Diadatkan menurut beberapa buku Adat Perpatih:

Adat ini merupakan peraturan-peraturan yang dibentuk berasaskan pengalaman-pengalaman yang dipengaruhi oleh Adat yang sebenar Adat. Adat ini diterangkan dalam bentuk pepatah atau perbilangan yang dipanggil teromba. Teromba merupakan bentuk undang-undang yang tidak dikanunkan. Teromba hanya disampaikan secara lisan daripada generasi kepada generasi yang seterusnya. Teromba yang dilukis ini menyentuh beberapa aspek kehidupan bermasyarakat iaitu politik, sosial, kepercayaan, pendidikan dan lain-lain. (Sabariah Abdullah 2005: 9)

Adat Nan Diadatkan, adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang diadatkan berdasarkan hukum alam yang nyata, dan untuk ini berlaku ketentuan diasak indak layua-dicabuik indak mati, biasa disebut dengan Adat nan Babuhue mati, berlaku diselurtuh Alam Minangkabau. Untuk pertama kali Adat yang dibuat berdasarkan musyawarah itu dibuat oleh nenek kita Dt. Parpatih Nan Sebatang dan Dt. Katumanggungan. Adat strata ini dibuat atau disusun berdasarkan mufakat seluruh Ninik Mamak dalam lingkup Alam Minangkabau sesuai dengan situasi dan kondisi pada zaman itu. Untuk masa sekarang bilamana diperlukan adanya pembaharuan, penyempurnaan, perbaikan atau penyesuaian dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi atau modenisasi, maka paling tepat dilaksanakan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), sebagai suatu lembaga resmi yang bertanggungjawab untuk pelestarian, pewarisan dan pembinaan budaya dan Adat Minangkabau. Sebagai contoh kita kemukakan beberapa ketentuan Adat yang termasuk dalam strata ini. (H. Julius DT. Malako Nan Putiah 2007: 12)

Adat Nan Istiadat

Berikut adalah penjelasan tentang Adat Nan Istiadat:

Adat Istiadat merupakan acara yang dilakukan mengikut susunannya yang tertentu dalam konteks budaya, sosial dan upacara amalnya yang tersendiri. Adat Istiadat merupakan adat yang paling banyak berubah. Adat ini boleh diubah dengan mudah sekiranya seseorang atau anggota masyarakat tidak menyukai adat tersebut. (Sabariah Abdullah 2005: 10)

Adat Istiada, adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang bersifat bunga-bunga Adat, terutama dalam pelaksanaan acara perhelatan atau pesta Adat. dan kebiasaan-kebiasaan rutin kehidupan dipedesaan. Adat Istiadat ini sangat bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat didaerah setempat, sehingga antar daerah yang satu dengan daerah yang lain akan berbeda.
(H. Julius DT. Malako Nan Putiah 2007: 15).

Adat Nan Teradat

Adat Nan Teradat adalah sesuatu adat yang direka-rekan oleh Dato' Penghulu (Undang) serta Dato'-Dato' yang ada di dalam Lembaga Adat. Berikut adalah penjelasan tentang Adat Nan Teradat:

Adat yang Teradat pula adalah satu peraturan yang sengaja diadakan oleh ketua-ketua daerah iaitu Undang yang bertujuan membimbing masyarakat dalam kegiatan seharian bagi mencapai tujuan-tujuan yang baik. Adat yang sengaja diadakan ini mungkin berbeza antara sebuah wilayah dengan wilayah yang lain kerana mengikut kesesuaian tempat-tempat berkenaan. Bagaimanapun, pada asasnya peraturan-peraturannya tidak terkeluar daripada kehendak-hendak adat tersebut. (Sabariah Abdullah 2007: 10)

Adat Nan Taradat, adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk satu Kenagarian, dibuat dan disepakati oleh para Ninik Mamak dari satu Nagari berdasarkan kebutuhan dan kondisi setempat, sebagai wujud hak otonomi Nagari yang bersangkutan. Adat Nan Taradat ini pada umumnya berbeda antar satu Nagari dengan Nagari yang lain, walaupun bertetangga. (H. Julius DT. Malako Nan Putiah 2007: 13)

Adat Nan Resam

Adat Nan Resam adalah suatu adat yang unik dipercayai hanya diamalkan dalam Wilayah Adat Perpatih Naning sa
haja, kerana secara asal di dalam Adat Perpatih ini dibahagikan kepada empat adat iaitu "Adat Nan Sebenar Adat", "Adat Nan Diadatkan" "Adat Nan Teradat" dan "Adat Nan Istiadat". Adat Nan Resam ini adalah suatu Adat yang dikatakan tentang sesuatu kebiasaan adat yang dilakukan oleh orang-orang di luak atau daerah tersebut serta sudah menjadi kebiasaan orang-orang di daerah tersebut mengamalkannya. Jika mengikut pada istilah, "Adat" membawa maksud; "peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun (sejak dahulukala) di dalam sesuatu masyarakat (sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi)" (Kamus Dewan 2007: 4' 8). Istilah "Resam" pula yang membawa maksud; "adat kebiasaan, aturan-aturan yang menjadi adat" (Kamus Dewan 2007: 4' 1323) Bermakna jika digabungkan antara dua perkataan Adat dan Resam ini memberikan kita gambaran yang jelas bahawa ianya adalah Hukum Kebiasaan yang diamalkan dalam wilayah atau daerah (luak) tersebut.

Friday, July 1, 2011

Kata Pengorak Sela 1

Saya menjunjung posako Yang Amat Mulia Orang Kaya Seri Raja Merah, Dato’ Penghulu Naning, Undang Naning, yang ke-18, sedar telah menerima tanggungjawab menjalankan keadilan kepada seluruh anak buah wilayah Adat Perpatih Naning khasnya, serta seluruh Lombago Adat dan Lombago Syarak yang sama-sama bertanggungjawab. Di sini ingin memberi penjelasan tentang pergertian Adat.

(Penjelasan 1)

Dari awal Kata Pengorak Sela ini adalah daripada pembukaan kata-kata Y.A.M. Al-marhum Dato’ Mohd. Shah bin Mohd. Said al-Haj untuk memberikan pengenalan tentang apakah maksud “Adat”.

(i) Adat bermaksud undang-undang pentadbiran.

(ii) Di dalam Wilayah Adat Perpatih Naning, perkataan Adat itu diadatkan dengan sebutan:

“Adat Perpatih Naning yang Berasaskan Adat Dato’ Pepatih Nan Sebatang.”

(iii) Adat ini adalah berdasarkan kata Adat Nan Diadatkan yang berbunyi:

(a) Dulu Adat – kemudian syarak.

(b) Jika tidak ada Adat – syarak pun tiada tempatnya.

“Dulu Adat, kemudian syarak; jika tidak ada Adat, syarak pun tiada tempatnya” membawa pengertian bahawa sekiranya Lombago (lembaga) Nabi Adam a.s. tidak ditempa maka syarak tiada tempatnya, sebab tiada manusia yang akan beramal pada-Nya.

(Penjelasan 2)

Secara difahamkan istilah “Adat” adalah membawa maksud; “Sesuatu peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun (sejak dahulukala) di dalam sesuatu masyarakat (sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus di patuhi) – (Kamus Dewan Bahasa 2004: 8). Selain daripada itu istilah asal “Adat” juga adalah daripada perkataan Arab yang juga membawa maksud berbeza iaitu “Sesuatu pekara yang biasa dilakukan” menurut pada perbuatan seseorang atau makhluk itu yang selalu melakukan pekara yang sama, maka dinamakan juga Adat (Mufida bin Ma’sum 2003: 735).

Pada kata adat “Dulu Adat – Kemudian Syarak” memberikan satu gambaran tentang apakah Y.A.M. Dato’ Undang Naning ke-18 ingin menjelaskan secara maksud tersebut. Jika kita lihat dari sudut sejarah pula, kedatangan atau pertapakan agama Islam ke tanah Asia Tenggara ini adalah sekitar kurun ke-8 hingga ke-16 masehi (Mahayudin Hj. Yahya & Ahmad Jelani Halimi 1993: 565), tetapi adat sudah lama diamalkan dan dilaksanakan di dalam sesebuah negara itu sendiri sebelum kedatangan agama Islam. Jika difikirkan secara logik, memang adat dahulu baru datangnya syarak (hukum Islam). Seperti pepatah petitih orang-orang Minangkabau – “Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah” kerana Adat yang bermula dan diikuti dengan Syarak dan Syarak juga asalnya daripada hukum-hukum yang termaktub di dalam ayat-ayat suci Al-Quran (Kitabullah).

Yang berikut diterangkan tahap hidup yang dilingkungi Adat dan Syarak:

(i) Seorang anak yang baru lahir (bayi) adalah dikandungi hukum Adat; kehendak kemasyarakatan bermula iaitu makannya disuapkan, dia dimandikan, najisnya dibersihkan, kain lampinnya disalinkan semuanya menjadi tanggungjawab ibu dan bapanya.

(ii) Kemudian apabila berumur enam hingga tujuh tahun, dia dikandungi hukum akal.

(iii) Setelah baligh, dia dikandungi hukum syarak. Maka fahamlah kita bahawa seseorang yang menganuti agama Islam duduk di dalam kandungan (a) hukum Adat, (b) hukum akal dan (c) hukum syarak.

(Penjelasan 3)

Penjelasan diatas ini memberikan gambaran kepada tahap pembesaran manusia itu yang dirangkumi dari awal hingga keperingkat atasan iaitu pada awalnya apabila dilahirkan kedunia ini belum ada wajiban bagi seseorang insan tersebut, cuma hanya kewajiban bagi dia adalah secara “Hukum Adat” seperti contoh-contoh yang diterangkan diatas tadi atau boleh dikatakan pada dasar awal kelahiran seseorang tersebut adalah mengikut pada “Adat nan Sebenar” iaitu “Sunahtullah” kejadian disekeliling kita ini termasuk ciptaan manusia itu sendiri.

Pada peringkat seturusnya apabila sudah berumur 7 tahun keatas maka pembesaran anak tersebut semakin kemuncak dan sudah mula berfikir diantara mana yang baik dan mana yang buruk (mumayyiz) iaitu dikandungkan baginya hukum akal. Apabila sudah baligh, maka telah ditambah satu hukum baginya untuk mengerjakan didunia ini dan mesti mematuhinya seperti Solat, Puasa, dan sebagainya, pada masa tersebut telah tambah satu lagi tanggungjawab baginya serta mengikut suatu hukum yang dinamai hukum syarak.

Jika kita lihat secara keterangan yang tersebut diatas ini, bahawa setiap perjalanan hidup insan (manusia) ini mengikut kepada peringkat-peringkat yang telah disusunkan begitu indah dan tidak ada kecacatan di dalam skruktor hidup insan yang dinamai juga manusia.

HUKUM ADAT -HUKUM AKAL-HUKUM SYARAK

Sambungan Seterusnya...

Thursday, June 30, 2011

Penjelasan terperinci tentang sebab-sebab Tambo Alam Naning ini dibukukan?

"Tambo Alam Naning adalah suatu pendokumentasian Adat Perpatih Naning yang terperinci dan tersusun. Buku ini merupakan hasil usaha Yang Amat Mulia Dato' Mohd. Shah bin Mohd. Said al-Haj, Orang Kaya Seri Raja Merah Dato' Penghulu Naning (Undang Naning yang ke-18) yang amat perihatin terhadap peranan dan fungsi undang-undang adat dalam pembentukan susila masyarakat Melayu umumnya. Pendokumentasian ini amat penting dalam pembangunan tamadun bangsa Melayu, mencerminkan ketertiban adab dan adat berasaskan agama Islam dalam kehidupan bangsa Melayu. Daripada penglahiran undang-undang adat yang asalnya dalam bentuk lisan, kini generasi kita dan generasi yang akan datang boleh terus menyelami kehalusan, ketinggian dan kejituan tamadun bangsa Melayu melalui Tambo Alam Naning ini."

Daripada penjelasan yang tertulis di belakang buku Tambo Alam Naning ini, bahawa Y.A.M. al-Marhum Dato' Mohd. Shah bin Mohd. Said al-Haj, Dato' Orang Kaya Seri Raja Merah Dato' Penghulu Naning (Undang Naning yang ke-18) ada mempunyai sikap perihatin kepada masyarakat Melayu khususnya anak-anak buah Naning. Buku ini telah di bukukan pada tahun 1996 dengan disokong serta dibantu oleh Dewan Bahasa dan Pusaka, maka buku ini dapat dicetakkan khas bagi anak-anak buah Naning dan masyarakat awam untuk mengenali lebih lanjut tentang sejarah dan adat yang ada di dalam wilayah yang mengamalkan Adat Perpatih ini. Diharap agar sekalian anak-anak buah Naning bolehlah rujuk di dalam blog ini atau pergi ke cawangan kedai buku Dewan Bahasa dan Pusaka yang ada menjual buku Tambo Alam Naning dengan harga 48.00 Ringgit Malaysia. Marilah kita sama-sama memartabatkan budaya serta adat resam kita Adat Perpatih Naning!

Wednesday, June 29, 2011

Tambo Alam Naning


Kepada sekalian anak-anak buah Naning

Inshallah, dalam masa beberapa hari nanti akan kami kupaskan sedikit sebanyak tentang buku Tambo Alam Naning yang ditulis oleh Y.A.M. al-Marhum Dato' Mohd. Shah bin Mohd. Said al-Haj (Dato' Undang Naning Ke-18). Disamping itu akan kami terangkan tentang kata-kata Tambo yang tertulis di dalam buku ini serta menyentuh tentang pelbagai bab-bab yang ada tersirat di dalam kitab ini. Diharap anak-anak buah Naning sekalian dapat mempelajari serta memahami sedikit sebanyak tentang Adat Perpatih Naning.